Wiedza o społeczeństwie to przedmiot poruszający różnorodne problemy społeczne i polityczne. Często są one bliskie uczniom, dlatego zajęcia w szkole mogą budzić zaciekawienie. Nauczyciele dysponują nowoczesnymi pomocami naukowymi, dzięki którym mogą pobudzać młodzież do samodzielnego zgłębiania wiedzy, a nawet do dyskusji w gronie rówieśników. W tym celu można wykorzystać podręcznik “W centrum uwagi 1” sprzedawany przez wydawnictwo Nowa Era.

Informacje ciekawe dla uczniów

Podręcznik “W centrum uwagi 1” jest przeznaczony do używania w klasie 1. liceum ogólnokształcącego i technikum. Jest to rezultat wspólnej pracy trojga autorów: Arkadiusza Janickiego, Justyny Kięczkowskiej i Mariusza Menza. Postawili sobie oni za cel rozwój tych umiejętności uczniów, które mogą być przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Książka ma atrakcyjną szatę graficzną oraz zawiera dużą ilość ilustracji pozwalających na łatwe zapamiętywanie ważnych pojęć.

Łatwe zapamiętywanie wiadomości

Książka proponowana przez wydawnictwo Nowa Era ma nowoczesny układ oraz kolorystykę wyróżniającą najważniejsze kwestie, na które powinien zwrócić uwagę uczeń. Zamieszczono przykłady nawiązujące do codziennego życia, a także podsumowania pozwalające na samodzielne powtarzanie i ugruntowanie wiadomości. Każdy temat ma podobny układ, a rozdziały są stosunkowo krótkie. Dzięki temu młodzież nie jest zmuszona do zapoznawania się z dużą ilością tekstu jednorazowo i nauka na zajęciach w szkole nie jest monotonna.

Analiza i interpretacja tekstów

“W centrum uwagi 1” pozwala na ćwiczenie analizy danych statystycznych. Dzięki temu młodzież może próbować weryfikować problemy badawcze oraz zestawiać je z własnym obserwacjami z życia. Książka uczy rozumienia i interpretacji tekstów naukowych, a także przekazów medialnych. Jest to szczególnie istotne, gdy uczniowie na co dzień korzystają z serwisów online przekazujących kolejne teksty publicystyczne, których ocena nie jest łatwa nawet dla osób dorosłych.

Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

W podręczniku “W centrum uwagi 1” znajdziemy pełny tekst Konstytucji RP oraz ćwiczenia sprawdzające poziom wiedzy uczniów. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom książka stanowi wsparcie dla nauczycieli oraz jest chętnie używana przez młodych ludzi zainteresowanych ustrojem naszego kraju. Dlatego “W centrum uwagi 1” to jedna z najciekawszych propozycji dla szkół ponadpodstawowych.