Wiedza o społeczeństwie to przedmiot szkolny, który jest lubiany przez dużą część uczniów. Jest kojarzony z poruszaniem problemów ważnych z punktu widzenia codziennego życia, a także związanych z przyszłą karierą zawodową. Wsparciem dla nauczyciela w prowadzonych zajęciach może być nowoczesny podręcznik. Jednym z nich jest książka “W centrum uwagi 1” przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era. 

Informacje zrozumiałe dla uczniów

Podręcznik “W centrum uwagi 1 do nauki” jest przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Autorami są trzy osoby: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska oraz Mariusz Menz. Książka stara się pokazać zagadnienia społeczne i polityczne w sposób zrozumiały dla młodych ludzi. Na wielu stronach znajdziemy ilustracje, tabele i schematy, które mogą wzbudzać zaciekawienie, a nawet stanowić inspirację do dyskusji. Młodzież nie musi przyswajać długich fragmentów tekstu, lecz tematy są podzielone na krótsze części. Każda z nich zawiera podsumowanie oraz ćwiczenia pozwalające na samodzielne sprawdzenie swojej wiedzy.

Rozwój indywidualnych zainteresowań

Książka “W centrum uwagi 1” pozwala na doskonalenie wielu umiejętności, które mogą być przydatne podczas rozwoju zawodowego. W szczególności uczniowie mogą nabyć wiedzę z dziedziny analizy danych statystycznych. Ponadto podręcznik uczy rozumienia i interpretacji tekstów publicystycznych, a także naukowych. Młodzież może wyciągać własne wnioski z przekazów medialnych oraz łatwiej oddzielać informacje prawdziwe od nastawionych na zysk. Ma to szczególne znaczenie w dobie szerokiego wykorzystania urządzeń mobilnych, które przekazują treści nie zawsze odpowiednie dla ucznia liceum.

Ćwiczenia ugruntowujące wiedzę

W podręczniku autorzy zamieścili pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ćwiczenia pozwalające na ugruntowanie swojej wiedzy. Książka “W centrum uwagi 1” może być więc kompleksowym wsparciem na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, na przykład, w sytuacji konieczności przytoczenia dokładnego brzmienia obowiązujących przepisów. Z powyższych powodów propozycja wydawnictwa Nowa Era jest oceniana wysoko przez pedagogów i chętnie wykorzystywana przez uczniów.